Osoby, które chciałyby zmienić grupę, proszone są o przekazanie tej informacji na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ze względu na limit miejsc możliwa jest tylko zamiana osób zainteresowanych (jedna osoba z grupy A przechodzi do grupy B i jedna osoba z grupy B przechodzi do grupy A).


Uwaga! Jeśli dokonanie zamiany będzie możliwe, KAŻDA osoba, której zmiana dotyczy, zostanie powiadomiona e-mailem. Ponadto uaktualniona zostanie informacja na stronie Akademii.
Do momentu otrzymania informacji o zamianie, obowiązuje dotychczasowy podział.

Zdobycie doświadczenia zawodowego pod okiem wykwalifikowanej kadry już podczas studiów to możliwość jaką oferuje nowo utworzona na Wydziale Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji - Akademia REC. Uruchomienie jej stanowi uzupełnienie możliwości kształcenia praktycznego przez pracowników naukowo - dydaktycznych. Zadaniem Akademii jest również promocja nowoczesnych metod współczesnej inżynierii oprogramowania. Adresatami tej oferty edukacyjnej są przede wszystkim studenci kierunku informatyka.

Więcej na stronie http://www.on-line.uz.zgora.pl

Akademia REC przy Uniwersytecie Zielonogórskim powstała w wyniku współpracy zielonogórskiego oddziału Research & Engineering Center sp. z o.o. (znanej także jako REC) kierowanego przez dra Wiesława Sobolewskiego i  Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ kierowanego przez dra hab. inż. Andrzeja Pieczyńskiego, prof. UZ. Głównym celem Akademii jest pomoc studentom informatyki WEIT  w zdobyciu doświadczenia zawodowego pod okiem doświadczonych programistów pracujących w REC. Zadaniem Akademii jest również promocja nowoczesnych metod szeroko pojętej informatyki ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej inżynierii oprogramowania. Ta inicjatywa edukacyjna stanowi interesujące uzupełnienie i rozszerzenie treści wykładów prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych WEIT  w ramach specjalności informatycznych.