Akademia REC przy Uniwersytecie Zielonogórskim powstała w wyniku współpracy zielonogórskiego oddziału Research & Engineering Center sp. z o.o. (znanej także jako REC) kierowanego przez dra Wiesława Sobolewskiego i  Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ kierowanego przez dra hab. inż. Andrzeja Pieczyńskiego, prof. UZ. Głównym celem Akademii jest pomoc studentom informatyki WEIT  w zdobyciu doświadczenia zawodowego pod okiem doświadczonych programistów pracujących w REC. Zadaniem Akademii jest również promocja nowoczesnych metod szeroko pojętej informatyki ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej inżynierii oprogramowania. Ta inicjatywa edukacyjna stanowi interesujące uzupełnienie i rozszerzenie treści wykładów prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych WEIT  w ramach specjalności informatycznych.

Na instruktorów Akademii firma REC wybrała pracowników z dużym doświadczeniem zawodowym, dzięki czemu studenci mogą uczyć się praktycznego wykorzystania szeroko pojętych narzędzi informatycznych a także lepiej zrozumieć zastosowania teorii nauczanej w ramach zajęć na WEIT . Nieocenioną pomocą w szkoleniu przyszłej kadry jest również sposób realizacji projektów w ramach Akademii. Studenci w toku zajęć nauczą się praktycznego wykorzystania technik programowania zwinnego (ang. agile programming) przy pracy grupowej.

 

Akademia REC to tak na prawdę dwie komplementarne inicjatywy edukacyjne: system wykładów prowadzonych na Uniwersytecie w budynku WEIT  (C-10) przez pracowników REC, dostępny dla wszystkich zainteresowanych oraz, dla dwóch grup po dziesięciu studentów każda, możliwość rozwiązywania praktycznych problemów pod okiem specjalistów z Research & Engineering Center, w zielonogórskiej siedzibie tej firmy. Do tych grup zakwalifikowani zostaną studenci, którzy najlepiej rozwiążą test kompetencyjny opracowany przez programistów zatrudnionych w REC. Oczywiście wszystkie zajęcia w ramach Akademii REC są bezpłatne – ich koszty pokrywa firma REC.

 

Dla studentów uczestniczących w zdecydowanej większości wykładów przewidziane są certyfikaty poświadczające ten fakt. Studenci, którzy zakwalifikują się do części projektowej Akademii i będą uczestniczyć w zajęciach, otrzymają certyfikaty zawierające procentową ocenę jakości wykonanego przez nich projektu. Najlepszym absolwentom Akademii z tej grupy firma REC zaoferuje znaczące ułatwienia przy staraniu się o pracę.

 

Powstanie Akademii REC doskonale wpisuje się w długofalową politykę WEIT  pozyskiwania wiodących firm do współpracy przy uatrakcyjnieniu oferty dydaktycznej. Równie istotna jest także współpraca przy praktycznym wykorzystaniu wyników badań naukowych prowadzonych przez pracowników Wydziału.