Osoby przyjęte do grupy A

Plan zajęć praktycznych dla grupy A

L.p. Nr indeksu Grupa
1 67217 A
2 79583 A
3 81413 A
4 81469 A
5 81484 A
6 81485 A
7 81495 A
8 81500 A
9 82321 A
10 83343 A

UWAGA! Jeśli z różnych powodów ktoś nie może uczestniczyć w zajęciach Akademii - proszę o jak najszybsze przekazanie decyzji o rezygnacji na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. !!!

Osoby przyjęte do grupy B

Plan zajęć praktycznych dla grupy B

L.p. Nr indeksu Grupa
11 42658 B
12 47646 B
13 50711 B
14 67210 B
15 67211 B
16 67240 B
17 72094 B
18 75258 B
19 81423 B
20 81441 B

UWAGA! Jeśli z różnych powodów ktoś nie może uczestniczyć w zajęciach Akademii - proszę o jak najszybsze przekazanie decyzji o rezygnacji na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. !!!

 

Lista osób, które nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc.

Osoby z tej listy mogą otrzymać propozycję uczestnictwa w Akademii, jeśli zwolni się miejsce.

L.p. Nr indeksu Grupa
21 72042 Rezerwowa
22 81457 Rezerwowa
23 81481 Rezerwowa
24 81482 Rezerwowa
25 81513 Rezerwowa
26 81515 Rezerwowa
27 82334 Rezerwowa
28 82336 Rezerwowa

Inne informacje

Jedna osoba z listy rezerwowej nie podała numeru indeksu.

Cztery osoby nie zgłosiły się na egzamin

UWAGA! Jeśli na liście nie ma Państwa numeru indeksu, proszę o jak najszybszy kontakt pod adresem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.