Osoby, które chciałyby zmienić grupę, proszone są o przekazanie tej informacji na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ze względu na limit miejsc możliwa jest tylko zamiana osób zainteresowanych (jedna osoba z grupy A przechodzi do grupy B i jedna osoba z grupy B przechodzi do grupy A).


Uwaga! Jeśli dokonanie zamiany będzie możliwe, KAŻDA osoba, której zmiana dotyczy, zostanie powiadomiona e-mailem. Ponadto uaktualniona zostanie informacja na stronie Akademii.
Do momentu otrzymania informacji o zamianie, obowiązuje dotychczasowy podział.